O projekte

Miesto: športová hala na ulici Športovcov v Čadci pri futbalovom štadióne
Výška: 8,3 m
Lezecká plocha: 86 m²
Max. dĺžka cesty: 9,5 m
Max. previs: 2,5 m
Vlastnosti ciest: kolmé, mierne previsnuté, hrany.
Cesty sú stavané vždy z chytov v jednej farbe, toto uľahčuje orientáciu a poskytuje možnosť sledovať vlastný výkonnostný postup preliezaním určitých ciest.
Počet ciest: cca 20 ciest v obtiažnosti od 4 do 7 UIAA.

Bouldrovka – nájdete tu všetky profily a plus aj špáru. Plocha je cca 75  m²

V celom regióne Kysúc nie je žiadna verejne prístupná umelá horolezecká stena. Preto bolo cieľom nášho projektu postaviť umelú lezeckú stenu o rozlohe 84m2, ktorá  teraz slúži mládeži, širokej verejnosti regiónu Kysúc a turistom navštevujúcich oblasť Kysuckých Beskýd.  Chceme pritiahnuť mládež k športovým činnostiam u nás na Kysuciach. Väčšina mládeže s touto aktivitou prichádza do styku počas štúdia mimo nášho mesta. Veríme,  že vybudovanie ďalšieho športoviska bude jedným z dôvodov pritiahnuť k aktívnemu spôsobu života v našom kraji. Postavenie umelej lezeckej steny rozšírilo možnosti športovania v regióne  a tým aj trochu zatraktívnilo život v našom meste pre mladých ľudí.

Naším zámerom je rozvoj športu, jeho zatraktívnenie pre deti a mladých ľudí a taktiež rozvoj lezeckého športu v Čadci a na Kysuciach.

Už niekoľko rokov využívame lezecké steny vo vzdialených okresoch napr. Žilina, Bytča , Považská Bystrica, Rožnov pod Radhoštem. Pravidelne sa tam stretávame aj s ostatnými lezcami z Kysúc, ktorým tiež chýbalo zastúpenie umelej lezeckej  steny v našom regióne.

Hlavným cieľom je propagácia lezeckého športu, ďalšia možnosť športového vyžitia, hlavne pri zlom počasí a vo večerných hodinách, prilákať mladých ľudí k športu a umožniť si vyskúšať lezecký šport širokej verejnosti.

Kysuce boli zanedbávaným krajom, nehostinné a tvrdé podmienky nútili ľudí len pracovať na poliach alebo v baniach či železiarňach. Nadišiel čas ukázať aj iné stránky života a vštiepiť generáciám aj zmysel pre voľný čas a šport.

Týmto projektom chceme dosiahnuť väčší záber športových aktivít a možností v našom regióne. Zapojiť mládež do lezenia a predviesť možnosti aké poskytuje voľný pohyb. Prilákaním ďalších ľudí sa zvýši koordinačná a silová zdatnosť každého lezca aj nelezca, ktorý si rád vyskúša tento druh pohybovej činnosti. Hlavne v zimných mesiacoch, ktoré na Kysuciach tvoria 3/4 roka je takéto športovisko vo vykúrenej hale veľmi vyhľadávané. Odbúra sa tým cestovanie do susedných okresov. Športová hala bude lepšie využívaná na rozvoj športových talentov a rekreačných športovcov.

Vybudovaním tejto steny sa región ešte viac zviditeľní a priláka ďalších ľudí.